DePlaatsmaker in Utrecht

Kersenboomgaard, Utrecht

DePlaatsmaker beheert dertig bijzondere atelierwoningen in een oude kersenboomgaard in de wijk Het Zand in Leidsche Rijn in Utrecht. Op initiatief van DePlaatsmaker en gemeente Utrecht zijn de woningen vanaf 2010 gebouwd door woningcorporatie Portaal. De atelierwoningen staan in het groen, rondom de boomgaard die ruim 5.000 m2 groot is. Een kunstzinnige vrijplaats in een groen gebied, waar wordt gewoond en gewerkt. Door middel van open dagen en deelname aan culturele activiteiten van de wijk en de stad leggen de bewoners van de woningen contact met hun omgeving. In de Kersenboomgaard woont een grote variatie aan creatieven: van jonge kinderen tot oudere kunstenaars en van beeldhouwers tot dansen, van nieuwe media tot grafiek en schilderkunst, van theater tot muziek en van fotografie tot mode.

CLIB in Breda

Overakkerstraat 192/194, Breda

In het zuiden van Breda is een voormalige lagere school uit 1937 al lange tijd in gebruik als atelierpand. De eigenaar van dit prachtige pand is de gemeente Breda. Het begon als een tijdelijk leegstandsbeheerproject ergens in de jaren ‘80. Het kunstenaarscollectief Rosa nam in de ingebruikneming van het pand het voortouw en omarmde het gebouw met twaalf ruimtes en een grote binnentuin. Er is weinig verloop omdat de kunstenaars erg tevreden zijn met hun lokalen, maar ook omdat ze elkaar goed kennen. De kunstenaars die er werken, zijn over het algemeen autonoom beeldende kunstenaars met een fulltime betrekking in het kunstenveld. Het pand heeft daardoor een heel eigen mores en statuur.
Het afgelopen jaar is het pand meegenomen in het verduurzamingsproces van de gemeente en wordt het langzaam aangepast aan de huidige normen. CLIB is heel blij met dit permanente pand en haar actieve kunstenaars.

NUCLEO in Gent, België

Convent Huyshove

In juli 2010 nam NUCLEO in het O.L.V. ter Hoyen Begijnhof een derde pand in gebruik: Convent Huyshove.
De kantoren van NUCLEO en de kunstenaars uit de 16 individuele ateliers kunnen er genieten van de unieke site die tot UNESCO Werelderfgoed behoort.
De eigenaar, vzw Begijnhof, stelt het convent ter beschikking tot wanneer een definitieve herbestemming gevonden wordt.

Veeartsenijschool

In 1996 verhuisde de Veeartsenijschool met hun opleiding buiten het stadscentrum van Gent, waardoor de site met zijn 10 gebouwen leeg kwam te staan. NUCLEO kreeg er één van de panden in beheer in november 2015 en kon er 18 individuele ateliers, één deelatelier en de BLANCO-exporuimte in onderbrengen. De eigenaar, het Gemeenschapsonderwijs, onderzoekt de mogelijkheden om het volledige domein te herontwikkelen.
Tot die tijd zullen de 30 kunstenaars er in alle rust kunnen blijven werken.


Voormalige Nijverheidsschool de Lindelei

In april 2010 heeft NUCLEO de linkervleugel van de voormalige Nijverheidsschool van het Gemeenschapsonderwijs in beheer gekregen in de Lindenlei.
Het gebouw voorziet 3 deelateliers, 22 individuele ateliers en een projectruimte waar externe projecten rond beeldende kunst een plek kunnen vinden.
Tot de definitieve verkoop van het gebouw kunnen de 40 kunstenaars er blijven werken.

SLAK in Gelderland

Vlindertuin (Geitenkamp), Arnhem

In de Arnhemse volkswijk de Geitenkamp heeft SLAK de Vlindertuin in beheer. De Vlindertuin is een voormalige basisschool uit de jaren ’20. Het gebouw bevindt zich middenin de volkswijk, waardoor een sociaal-culturele herbestemming voor het gebouw voor de hand lag. SLAK is op zoek gegaan naar kunstenaars, ontwerpers en andere makers die een culturele functie combineren met een functie voor de wijk. Vanwege het sociale karakter is de Vlindertuin een atypisch atelierpand. De Vlindertuin is een van de eerste locaties waar SLAK experimenteert met aanvullende functies.

Complex Vlierestraat-Elzenstraat, Nijmegen

In Nijmegen-Oost heeft Stichting Atelierbeheer SLAK een voormalige (middelbare) Montessorischool. Direct aan dit gebouw grenst een voormalig sociaal centrum. Samen vormen zij een ateliercomplex in deze gewilde wijk in Nijmegen. In dit complex zijn verschillende beeldend kunstenaars en ontwerpers gehuisvest. In de kelder van de school is de project- en expositieruimte van White Suit Projections ingericht. Verderop in het schoolgebouw heeft theatergroep Greppel een theaterzaal ingebouwd. Ook het schoolplein zal in de toekomst gebruikt worden voor culturele en sociale (buurt)projecten.

Verzetstrijderspark, Apeldoorn

Deze voormalige boerderij vlakbij het centrum van Apeldoorn, ligt in een prachtig groen park, aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Stichting Atelierbeheer SLAK heeft het gebouw samen met de gemeente verbouwd en gerestaureerd tot zes atelierruimtes. Het gebouw is een gemeentelijk monument met een beeldhouwatelier met openslaande deuren. Daarnaast wordt het gebouw voornamelijk gebruikt door schilders. De kunstenaars houden regelmatig open ateliers.