Evaluatie broedplaatsenbeleid gemeente Den Haag

De gemeenteraad heeft op 7 november 2013 een motie van de leden de heer G.H.M. Wijsmuller en de heer M.D. Rietveld aangenomen.

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013 ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (rv 138; RIS 264147).

Constaterende dat:

  • in september 2005 door wethouder van Dijk-Staats de Notitie Broedplaatsen is opgesteld waarin het college het beleid met betrekking tot culturele broedplaatsen heeft vastgelegd;
  • er geen evaluatie heeft plaatsgevonden van het broedplaatsbeleid;
  • er vergeleken met 2005 veel broedplaatsinitiatieven zijn verdwenen of verplaatst en er ook veel nieuwe initiatieven zijn bijgekomen.

 

Download hier het eindrapport