Artikelen door Niek Brunninkhuis

Evaluatie broedplaatsenbeleid gemeente Den Haag

De gemeenteraad heeft op 7 november 2013 een motie van de leden de heer G.H.M. Wijsmuller en de heer M.D. Rietveld aangenomen. De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 november 2013 ter bespreking van de Programmabegroting 2014-2017 (rv 138; RIS 264147). Constaterende dat: in september 2005 door wethouder van Dijk-Staats de Notitie […]