Evaluatie broedplaatsenbeleid gemeente Den Haag

De gemeenteraad heeft op 7 november 2013 een motie van de leden…